Investors site
Кредит берудің мемлекеттік бағдарламалары
 
 
 
 
«Даму өңірлер 3-1» бағдарламасы
 
Қарыз мәні: Негізгі құралдарды сатып алу және жаңалау, айналым қаражатын толықтыру
Қарыз валютасы: Теңге

Қарыздың ең жоғары сомасы:

500 000 000 теңге
% мөлшерлеме: ЖТСМ 14 %-дан бастап
Кредит беру мерзімі:

82 айға дейін, бірақ 01.02.2022ж. күнінен кешіктірмей

Ерекше талаптар: Өтінім бергенге дейін 12 айдан кем емес (үздіксіз) әрекеттегі тұрақты бизнес
 19.02.2015ж. №23 -ДРIII «Даму» КДҚ АҚ Келісіміне сәйкес
 

 

Өңдеуші өнеркәсіпте ШОБ-ке қолдау көрсету бағдарламасы (ушiншi транш)

 

www.damu.kz
Өтінімді қарастыру тәртібі: Клиент (құжаттар) - Банк (шешім қабылдауға 30 күн) - "ДАМУ" қоры (қарыз бойынша шешім қабылдау) - қарыз беру
Құжаттар тізбесі
Бағдарлама талаптары:
 
 
 
«МИО Жамбыл облысы» бағдарламасы
 
Қарыз мәні:
Қарыз алушыларға Жамбыл облысының шағын кәсіпкерлік субъектілеріне беріледі
Қарыз валютасы:
Теңге
Қарыздың ең жоғары сомасы:
15 000 000 теңге
%мөлшерлеме:
Жылдық 5% (Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі жылдық 5,1% бастап)
Кредит мерзімі:

Жаңа негізгі құралдарды сатып алу, жасау және жаңалау мақсаттарына берілетін қарыздар бойынша – 84 айға дейін, бірақ 03.12.2021ж. кешіктірмей.

Айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына берілетін қарыздар бойынша – 18 айға дейін, бірақ 03.12.2021ж. кешіктірмей.
Ерекше талаптары:
Өтінім бергенге дейін 12 (он екі) айдан кем емес (үздіксіз) әрекет ететін тұрақты бизнес
 03.12.2014ж. №ПРФ-7/78 «Даму» КДҚ АҚ Келісіміне сәйкес
 
 
Өңдеуші өнеркәсіпте ШОБ-ке қолдау көрсету бағдарламасы (екiншi транш)
 

www.damu.kz
 
 
Өтінімді қарастыру тәртібі:
Клиент (құжаттар) - Банк (шешім қабылдауға 30 күн) - "ДАМУ" қоры (қарыз бойынша шешім қабылдау) - қарыз беру
 
 
 
 

 

Өңдеуші өнеркәсіпте ШОБ-ке қолдау көрсету бағдарламасы
 

www.damu.kz
 
 
Өтінімді қарастыру тәртібі:
Клиент (құжаттар) - Банк (шешім қабылдауға 30 күн) - "ДАМУ" қоры (қарыз бойынша шешім қабылдау) - КҚО (тіркеу) – қарыз беру
 
 
 
 
 
* 14.02.2009ж. №23-3 СП «Даму» КДҚ АҚ Бас Келісіміне сәйкес
** өтімді кепілдік қамтамасыз ету – жылжымалы және жылжымайтын мүлік (қоса алғанда: құрал-жабдықтар, ақша, бағалы қағаз; шығарылып тастайтындары: шаруашылық серіктестіктерге қатысу үлесі және мүліктік құқықтар, айналымдағы тауарлар,  мүлікке құқықты талап ету, Кепіл берушінің меншігіне болашақта түсетін ауыл шаруашылығы жануарлары)
 
 
«Әйелдер кәсіпкерлігі 2» бағдарламасы
 
Қарыздың мәні:
Заңды тұлға құрмай жеке кәсіпкерлік нысанында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы әйелдерге беріледі. Жарғылық капиталда 50%-дан кем емес әйелдердің қатысу үлесі бар, қызметкерлердің жалпы санында 30%-ынан кем емес қызметкер-әйелдердің саны бар, әйел басқаратын заңды тұлғаларға беріледі.
Қарыз валютасы :
Теңге
Қарыздың ең жоғары сомасы :
30 000 000 теңгеге дейін
% мөлшерлеме:
жылдық 12%, ЖТСМ 14 %-дан артық емес*
Кредит мерзімі :
айналым қаражатын толтыруға - 36 айға дейін; негізгі құралдарды сатып алуға және жаңғыртуға - 25.06.2018 ж. кешіктірмей.
Ерекше талаптары:
Өтінім бергенге дейін 6 айдан кем емес әрекет етуші (үзіліссіз) тұрақты бизнесі.
 
 
«Шағын қалалар» бағдарламасы
 
Қарыздың мәні: қарыз шағын қалалардағы (халқының саны 70 000 адамнан аспаған елді мекен) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне беріледі
Қарыз валютасы : Теңге
Қарыздың ең жоғары сомасы : 150 000 000 теңге
% мөлшерлеме: ЖТСМ 13,4%-дан **
Кредит мерзімі: 82 айға дейін, бірақ 20.10.2018ж. күнінен кешіктірмей
Ерекше талаптары: Өтінім бергенге дейін 12 айдан кем емес әрекет етуші үзіліссіз) тұрақты бизнесі.
 

 
«Даму өңірлер 3» бағдарламасы

 
Қарыздың мәні: Негізгі құралдарды сатып алу және жаңарту, айнлым қаржыларына шығындар
Қарыз валютасы : Теңге
Қарыздың ең жоғары сомасы : 500 000 000 теңге
% мөлшерлеме: ЖТСМ  14,6 %-дан.
Кредит мерзімі: 84 айға дейін, бірақ 01.02.2020ж. күнінен кешіктірмей
Ерекше талаптары: Өтінім бергенге дейін 12 айдан кем емес әрекет етуші (үзіліссіз) тұрақты бизнесі.

 

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша жеке кәсіпкерліктің субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
 

Мақсаттық сегмент 13.04.2010ж. №301 ҮБ ЭҚЖЖ -нің №1 қосымшасына сәйкес экономиканың басымдылықты секторларында инвестициялық Жобаларды жүзеге асырушы және (немесе) жүзеге асыруды жоспарлаушы жеке кәсіпкерлік субъектілері (ЖКС)
Субсидиялау жүргізілуі бойынша кредиттің ең жоғары сомасы - бір қарыз алушыға 1 500 000 000 теңге;
- бір қарыз алушыға 1,5 млрд. теңгеге баламалы мөлшерден асырылмайтын сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жүргізілетіндер бойынша, валюталық кредиттер бойынша сомалар.
Жобаны жүзеге асыруға қарыз алушының меншік қаражатымен қатысуы Қарыз алушы Жобаны жүзеге асыруға қатысуда келесілерді қамтамасыз етуі тиіс:
- Жобаны жүзеге асырудың жалпы құнынан 10 % (он пайыздан) төмен емес деңгейдегі меншікті ақша қаражаты;
- Жобаны жүзеге асырудың жалпы құнынан 20% (жиырма пайыздан) төмен емес деңгейдегі меншікті жылжитын/жылжымайтын мүлік;
Кредит бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуді жылжитын/ жылжымайтын мүлікпен ұсынған жағдайда, жобаны жүзеге асыруға тікелей қатыспайтындарға, осы мүлік жобаға меншікті қатысу ретінде қарастырылмайды.
Субсидиялау мерзімі - 3 (үш) жылға дейін, одан әрі қарай 10 (он) жылға дейін ұзарту мүмкіндігімен; Субсидиялау шартының әрекет ету мерзімін ұзартуды 3 (үш) жыл аяқталғаннан кейін тек тиісті жылы ЖКС субсидиялау үшін республикалық бюджеттен қаражат бөлінген кезде Банктің тиісті хатының негізінде ӨҮК шешімімен мақұлданады және жыл сайын жүргізіледі.
Қарыз валютасы Теңге, (егер кредит шетел валютасымен берілген жағдайда, ол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша кредит валютасы теңгеге аударылған жағдайда ғана субсидиялануы мүмкін)
Субсидиялауға жататын сыйақы мөлшерлемесі Номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 14%-дан артық емес, оның 7%-ын ЖКС төлейді, ал айырмашылығына мемлекет өтемақы төлейді.***

 

 

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (Қаржылық агент) кепілдігімен жеке кәсіпкерліктің субъектілеріне кредит беру
 

Мақсаттық сегмент 13.04.2010ж. №301 ҮБ ЭҚЖЖ -нің №1 қосымшасына сәйкес экономиканың басымдылықты секторларында инвестициялық Жобаларды жүзеге асырушы және (немесе) жүзеге асыруды жоспарлаушы жеке кәсіпкерлік субъектілері (ЖКС)
Қаржылық агенттің кепілдік беруге жататын Жобаларды қаржыландыру мақсаты 1) Қаржылық агенттің кепілдіктері тек Банк жаңа Жобаларды жүзеге асыру үшін беретін жаңа кредиттер бойынша, сондай-ақ Жобалардың жүргізілуі бойынша өндірісті инвестицияландыруға, жаңартуға және кеңейтуге беріледі. Ертеректе алынған кредиттерді қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер бойынша кепілдік беруге рұқсат етілмейді.
2) Кепілдік беру тек төменде көрсетілгендерден басқа, айналым қаражатын толықтырылуға берілетін кредиттер бойынша жүргізілмейді,
- Жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін 20,0 млн. теңгеден артық емес мөлшердегі ЖКС кредиттері бойынша кепілдік беру талаптарында, 60,0 млн. теңгеден артық емес алмаған мөлшердегі ЖКС кредиттері бойынша кепілдік беру талаптарында көрсетілгендер;
- айналым қаражатын қаржыландыру негізгі құралдардың инвестициясына және/немесе сатып алуға және/ немесе жаңартуға кредит шеңберінде жүргізілген жағдайлардан басқа, бірақ кредиттің жалпы сомасынан 30%-дан асырылмайды. Сонымен бірге айналым қаражаттарын толықтыруға 100 % -ға бағытталған мөлшерде кредитке кепілдік беруге рұқсат етіледі (өтініш берушінің негізгі қызметін жүргізумен байланысты емес Лизинг шарттарына немесе қарыздарға немесе басқа мақсаттарға қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеуге, жалақы, салық және өзге міндетті төлемдер бойынша есеп айырысу жүргізуден басқа).
Жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін 20,0 млн. теңгеден асырылмаған мөлшердегі ЖКС кредиттері бойынша кепілдік беру талаптары 1) Бір Жаңа бастаған Кәсіпкер үшін Кепілдік беру жүргізілуі бойынша кредиттің сомасы 20,0 млн. теңгеден асырылмайды.
2) Кепілдік берудің ең жоғары мөлшері кредиттің сомасынан 70%-дан асырылмайды, бұл ретте Жаңа бастаған кәсіпкер кредит бойынша (кепілдік) құны кредиттің сомасынан 30%-дан кем емес қамтамасыз етуді береді.
3) кепілдік беру мерзімі 5 (бес) жылдан асырылмайды;
Айналым қаражатын толықтыруға 100 % -ға бағытталған мөлшерде кредитке кепілдік беруге рұқсат етіледі (өтініш берушінің негізгі қызметін жүргізумен байланысты емес Лизинг шарттарына немесе қарыздарға немесе басқа мақсаттарға қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеуге, жалақы, салық және өзге міндетті төлемдер бойынша есеп айырысу жүргізуден басқа). Осы кредиттер бойынша кепілдіктер беру мерзімі 3 (үш) жылдан асырылмайды.
60,0 млн. теңгеден асырылмаған мөлшердегі ЖКС кредиттері бойынша кепілдік беру талаптары 1) Кепілдік беру жүргізілетін кредиттің сомасы әрбір жеке Жоба бойынша 60,0 млн. теңгеден асырылмайды.
2) Кепілдік берудің ең жоғары мөлшері кредиттің сомасынан 50%-дан асырылмайды, бұл ретте ЖКС (кепілдік) құны сомадан 50%-дан кем емес мөлшерде кредит бойынша қамтамасыз ету береді.
3) кепілдік беру мерзімі 5 (бес) жылдан асырылмайды.
60,0-ден 300 млн. теңгеге дейінгі (қосып алғанда) ЖКС кредиттері бойынша жеке кепілдік беру талаптары 1) Кепілдік берілетін кредиттің сомасы 300 млн. теңгеден артық емес.
2) Кепілдік берудің ең жоғары мөлшері кредиттің сомасынан 50%-дан асырылмайды, бұл ретте ЖКС (кепілдік) құны сомадан 50%-дан кем емес мөлшерде кредит бойынша қамтамасыз ету береді.
3) кепілдік беру мерзімі 3 (үш) жылдан асырылмайды.
4) Кепілдік беру айналым қаражаттарын толтыруға берілген кредиттер бойынша, тек айналым қаражаттарын қаржыландыру негізгі құралдардың инвестициясына, сатып алуға және/немесе жаңартуға кредит шеңберінде жүргізілген жағдайлардан басқаларда жүргізілмейді, бірақ кредиттің жалпы сомасынан 30%-дан артық емес.
Жобаны жүзеге асыруға қарыз алушының меншік қаражатымен қатысуы Жобаны жүзеге асыруға қатысуды қамтамасыз етуі тиіс ЖКС 60 млн. теңгеден артық кредит сомалары бар жобалар бойынша;
- Жобаны жүзеге асырудың жалпы құнынан 10 (он пайыздан) % төмен емес деңгейдегі меншікті ақша, не Жобаны жүзеге асырудың жалпы құнынан 20 (жиырма пайыздан) % төмен емес деңгейдегі меншікті жылжитын/жылжымайтын мүлік.
Кепілдік беру мерзімі Бағдарламаның талаптарына сәйкес 3 (үш) және 5 (бес) жылдан артық емес (бұл ретте кепілдік беру мерзімі Банк берген кредиттің мерзіміне тең болады
Қарыз валютасы Теңге, (егер кредит шетел валютасымен берілген жағдайда, ол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша кредит валютасы теңгеге аударылған жағдайда ғана субсидиялануы мүмкін)
Ерекше талаптар Қаржылық агенттің кепілдік беруі тек жылдық номиналдық сыйақы мөлшерлемесі 14% (он төрт пайыздан) артық емес кредиттер бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін.****


* «Еуразиялық банк» АҚ банктік өнімдері – коммерциялық кредиттік өнімдерінің сипаттамасы (корпоративтік және шағын және орта бизнес үшін) «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының 2015 жылғы "12" маусымдағы № 23 хаттамасымен бекітілген. 
** «Еуразиялық банк» АҚ 15.12.2011ж. № 55/08 Бас кредиттік комитетінің шешімі.
*** «Еуразиялық банк» АҚ  «Бизнестің Жол Картасы 2020» бағдарламасы бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерінің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау  Регламенті 07.12.2011ж. Басқарманың № 44/01  шешімімен бекітілген.
**** «Еуразиялық Банк» АҚ «Бизнестің Жол Картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде «Даму» Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры» АҚ кепілдігімен жеке кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру регламенті 04.03.2013ж. Басқарманың № 08/01 шешімімен бекітілген.

 

 

Жекешелендіру дегеніміз – бұл экономиканы мемлекет меншігінен алу процесінің бір бөлігі, мұнда өндірісті мемлекеттік директивалық басым реттеуден нарықтық механизмдер негізінде реттеуге өткізу көзделеді.
Жекешелендіру бағдарламасы бизнестегі мемлекеттік қатысуды қысқарту үшін қажет. Бұл мемлекет Басшысы мен Қазақстан Республикасы үкіметінің экономика негіздерін ондағы жекеменшік сектордың үлесін ұлғайту есебінен күшейтуге бағытталған саясатымен арақатынасты орнатады. 2020 жылға дейін мемлекеттік меншіктің үлесі ЭЫДҰ елдерінің деңгейіне дейін, яғни ІЖӨ 15%-ына дейін жеткізілуі тиіс.