Investors site
Ипотекалық тұрғын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасы

«Еуразиялық банк» АҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 24 сәуірдегі №69 қаулысымен бекітілген Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) қатысушысы болып табылады.

 

Бағдарлама мақсаттары:

- Бағдарлама талаптарына сәйкес қарыз алушылардың барынша көп бөлігі үшін ипотекалық қарыздарды өтеу талаптарын жеңілдету;
- проблемалық кредиттер деңгейін төмендету;
- экономиканың долларлану деңгейін төмендету.

 

1. «Еуразиялық банк» АҚ-та 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап 2009 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезеңде берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру:

Қайта қаржыландырудан кейінгі қарыз валютасы теңге
Негізгі борыш қалдығы 36 470 000 теңгеден аспайды*
Қарыз алынған кезең 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап 2009 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда
Қарызды пайдалану мақсаты  тұрғын үй сатып алу немесе тұтынушылық мақсаттар
Кепілмен қамтамасыз ету Бағдарлама талаптарына сәйкес
Басқа

Қарыздарды қайта қаржыландыру Игеру кезеңі аяқталғанға дейін келесідей басымдықпен жүзеге асырылады**:

ХӘОТ санатына жататын қарыз алушылардың ипотекалық тұрғын үй қарыздары (ипотекалық қарыздары);

ипотекалық тұрғын үй қарыздары;

ипотекалық қарыздар

*2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша

** Басымдық қарыз алушылардан түскен өтініштердің күні мен уақыты бойынша анықталады. 

2. «Еуразиялық банк» АҚ-та 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін шетел валютасымен берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру:

Қайта қаржыландырудан кейінгі қарыз валютасы теңге
Негізгі борыш қалдығы

шетел валютасымен - теңгедегі баламасы 166 165 000,00 теңгеден аспайды*;

ұлттық валютамен - 166 165 000,00 теңгеден аспайды

Қайта қаржыландыруға жататындар

1) «Еуразиялық банк» АҚ-та 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін алынған, қарызды қайта қаржыландыру туралы өтініш берілген сәтте шетел валютасында қызмет көрсетілген ипотекалық тұрғын үй қарызы (ипотекалық қарыз);

2) 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін шетел валютасымен берілген, 2015 жылғы 18 тамыздан кейін Бағдарламаның 1-бөлімінің 4-тарауы аясында Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру күніндегі ресми бағамы бойынша ұлттық валютада қайта қаржыландырылған ипотекалық тұрғын үй қарызы (ипотекалық қарыз);

3) 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін шетел валютасымен берілген, 2015 жылғы 18 тамыздан кейін «Еуразиялық банк» АҚ-тың ішкі бағдарламалары бойынша ұлттық валютада қайта қаржыландырылған ипотекалық тұрғын үй қарызы (ипотекалық қарыз);

2016 жылғы 1 қаңтарға дейін шетел валютасымен берілген, ол бойынша сот актісі шығарылған ипотекалық тұрғын үй қарызы (ипотекалық қарыз) 

Сыйақы мөлшерлемесі

Қайта қаржыландырылатын қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі**:

- жылдық 12%;

- ХӘОТ санатына жататын қарыз алушылар үшін - жылдық 3%;

- егер қолданыстағы банктік қарыз шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық  12 %-дан кем болса, қарызды қайта қаржыландыру кезінде сыйақы мөлшерлемесі ұлғайтылмайды

Басқа

Қарызды қайта қаржыландыру қарыз алушы/қосарлас қарыз алушы қайта қаржыландыру туралы өтінішті 2018 жылғы 15 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі мерзімде берген жағдайда жүргізіледі

* 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдайға сәйкес Ұлттық Банктің ресми бағамы бойынша

** ЖТСМ – жылдық 3,1%-дан басталады

 

Бағдарлама

 

Байланыс деректері:

+7(727)332-77-22

+7 771 000 7722

+7 700 000 7722

+7 702 010 7722