Investors site
Ақша аударымдары

SWIFT халықаралық аударымдары

Ақшаны тіпті кез келген елден басқа елге ақша аударуға мүмкіндік беретін ақшалай қаржыны оңай, қолайлы және тез аудару.

«Золотая Корона – Денежные переводы»

«Золотая Корона – Денежные переводы» – Ресей, ТМД елдері мен Алыс шетелдер аумағында 46 мыңға жуық пункттері бар, шот ашпай лезде ақша аудару қызметі.

Банкішілік аударымдар

Банк және оның филиалдары немесе банк филиалдары арасында ақша аудару.

Банкаралық аударымдар

Банктердің корреспонденттік шоттары арқылы іске асырылатын ақшалай қаржыны аудару.

Экспресс-аударымдар

Қазақстан бойынша ақшалай қаржыны аударудың жеделдетілген жүйесі.